Close

Municipalities

NAGAR PALIKA PARISHAD KAIRANA

Main market Shamli-Panipat road

NAGAR PALIKA PARISHAD KANDHLA

NEAR BLOCK, KANDHLA

NAGAR PALIKA PARISHAD, SHAMLI

Mill Road shamli

NAGAR PANCHAYAT THANABHAWAN

NEAR MARKET THANABHAWAN

NAGAR PANCHYAT AILUM

Delhi-Saharanpur road, ailum

NAGAR PANCHYAT BANAT

Muzaffarnagar Road, Banat

NAGAR PANCHYAT GARHIPUKHTA

GARHI PUKHTA

NAGAR PANCHYAT JALALABAD

SAHARANPUR ROAD,JALALABAD

NAGAR PANCHYAT OON

MAIN ROAD, OON

NAGAR PANCHYAT, JHINJHANA

JHINJHANA